rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - marzec 2010

We czwartek 25.marca 2010 roku m.in. za środki pomocowe odbyła się w Bielsku-Białej międzynarodowa konferencja na temat uzależnień .

Jak za starych "dobrych" czasów miała charakter kursokonferencji z udziałem wybitnych specjalistów z Norwegii , Ukrainy, Rumunii, Niemiec , Polski itd.

Osobiście zaciekawił mnie fakt, że tak ważne dla walki z uzależnieniami , międzynarodowe spotkanie odbyło się w jednej z restauracji , a nie w jakiejś instytucji zajmującej się zwalczaniem uzależnień lub chociażby w Ratuszu .

Zadałem kilka pytań niektórym uczestnikom tej niezwykle ważnej konferencji i odpowiedzi mocno mnie zdumiały.

Otóż okazuje się , że środki pomocowe, jakie pochłonęła ta konferencja nie zostały przeznaczone na leczenie narkomanów, alkoholików, ani uzależnionych od opium , lecz na delegacje służbowe, hotele, oraz oczywiście koszty konsumpcji dla uczestników międzynarodowej konferencji .

Zatem izba wytrzeźwień w Bielsku-Białej nie dostanie z tej konferencji ani złotówki pomocy międzynarodowej na zatrudnienie specjalisty od leczenia alkoholików, natomiast urzędnicy miejscy, którzy uczestniczyli w tej konferencji mieli m.in. możliwość podyskutowania z wybitnymi specjalistami z innych krajów na przykład na temat pozyskania środków unijnych na zorganizowanie następnej konferencji poświęconej walce z uzależnieniami .

We środę 24 marca miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem posłem Ludwikiem Dornem , który ujawnił , że gospodarka Afganistanu opiera się w dużej mierze na produkcji opium i innych narkotyków .

Jest to wiadomość na tyle ważna, że znając upodobania żołnierzy USA do palenia opium i "marychy" należałoby jaknajszybciej wycofać Wojsko Polskie z Afganistanu, aby nasi amerykańscy sojusznicy nie zarazili Polaków tym groźnym nałogiem .

Wracając natomiast do konferencji na temat walki z uzależnieniami, to dziwię się , że nie uczestniczyli w niej ani alkoholicy ani narkomani, bo to od nich można najwięcej się dowiedzieć jak wpadli w te nałogi i na tej podstawie opracować metody walki z uzależnieniami .

Jeden z uczestników konferencji nie wyraził zainteresowania zajęcia się poruszającymi się "wężykiem" miłośnikami codziennej dawki alkoholu w każdej postaci, gdyż spieszył się na dokończenie dyskusji na temat pomocy osobom uzależnionym od uzależnień .

Rajmund Pollak

2010-03-26 | Dodaj komentarz
bogdanborgosz
2010-03-27 12:13:18
Pane Rajmundzie, az nie mogę uwierzyć, że nęka Pan tak zasłużonego orędownika władzy ludowej, nawet najmłodsi obywatele Polski rozumieja obecnie sens komendy na zakończenie ostatniego zjazdu pzpr: "sztandar wyprowadzić"! - w domyśle - "my zostajemy". Gmina Buczkowice: Józef Stec Z wykształcenia prawnik. Wraz z utworzeniem województwa bielskiego w 1975 roku powierzono mu funkcję dyrektora Wydziału Budżetowo-Gospodarczego w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku- Białej. Piastował stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji oraz zastępcy Naczelnika Powiatu. Na początku roku 1994 pełnił funkcję dyrektora Wydziału ds. Ekonomicznych Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, a pod koniec roku otrzymał stanowisko Dyrektora Wydziału Finansowego w Urzędzie Wojewódzkim, które piastował aż do 1998 roku. Jako przedstawiciel Wojewody Bielskiego pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Beskidzkiego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu. Stał również na czele Rady Nadzorczej Beskidzkiej Giełdy Hurtowej w Bielsku-Białej. Od dzieciństwa jest związany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego a obecnie pracuje w Kręgu Seniorów Harcerstwa w Bielsku-Białej. Związany z Gminą Buczkowice, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej w Buczkowicach. Szereg jego inicjatyw na terenie gminy sprawiły, że pod jego kierownictwem Rada Sołecka w Buczkowicach została wyróżniona zbiorową Złotą Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Inicjator powstania w roku 1989 Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda", w którym pełnił funkcję prezesa. Jest autorem przedsięwzięcia „Buczkowice na szlakach państwa łodygowickiego" oraz przewodnika turystycznego. Publikował miesięcznik „Gromada", kwartalnik „Zapiski z dziejów", album „Wiekowe siedliska mieszkańców Buczkowic. Świątki przydrożnej kapliczki" a w 2008 roku „Cześć i pamięć" poświęconą II wojnie światowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Medalem dla obronności kraju i Obrony Cywilnej oraz Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
bogdanborgosz
2010-03-27 12:24:29
A coż to znaczy za dawnych "dobrych" czasów? Może to wtedy, kiedy już prawie powstał pod pieczą generałów Baryły i Oliwy tajny Wypleniacz Robotników Ogarniętych Nałogami. Nie powstał. Skrót był na coś tam innego przeznaczony. Nałogi i tak skutecznie zwalczano. z sukcesem. Codziennie. Do trzynastej zero-zero.
Rajmund Pollak
2010-03-30 09:00:39
Ciekawe co ma do powiedzenia rzecznik prasowy Prezydenta Miasta na temat międzynarodowej konferencji, dotyczącej uzależnień ? Czy walka z narkomanią i alkoholizmem będzie priorytetem dopiero w kampanii wyborczej ???
0DPT4M6B
2014-06-03 12:34:04
It's great to find an expert who can exlaipn things so well

Otrzymałem niedawno od znanego historyka Tomasza Greniucha ten rozdział książki

Józefa Steca pt. " Historia Buczkowic/szkice/ zwyczaje mieszkańców na przelomie XIX i XX wieku " , który dotyczy działalności Narodowych Sił Zbrojnych w naszym regionie .

Sam tytuł rozdziału jest już typowo UB-ecki , a brzmi on :

"Narodowe Siły Zbrojne-banda Bartka i ślady ich działalności w Buczkowicach " .

Nazwanie "bandą" , najbardziej bohaterskiej formacji partyzackiej NSZ na Podbeskidziu w okresie stalinowskiego terroru , kiedy UB, PPR wraz z NKWD mordowały polskich patriotów z AK , chłopów opierających się kolektywizacji , a żołnierze Armii Czerwonej gwałcili w Bielsku kobiety i rabowali wszystko co napotkali po drodze łącznie z niektórymi zakładami przemysłowymi to doprawdy nikczemność !

Oszczerstwa Józefa Steca nazwałem tchórzliwą nagonką na NSZ, bo większość z tych dzielnych żołnierzy "Bartka" zostało bestialsko i bez jakiegokolwiek osądzenia wymordowanych przez komunistycznych oprawców i nie mają teraz możliwości obrony swojej czci i godności !!!

Warto również się zastanowić kim był i kim jest pan Józef Stec i co on takiego dobrego zrobił dla Polski , że ośmiela się opluwać bohaterskich partyzantów , których odwagi nie jest w stanie zrozumieć żaden oszczerca, który nie ryzykował własnego życia dla Rzeczypospolitej ???

Przytoczę najbardziej bulwersujące fragmenty "jadu manipulacji historycznej " Józefa Steca :

...."a inni określają całą formację NSZ mianem kolaborantów z Niemcami , terrorystów o chorobliwym nastawieniu antysowieckim, zabójców"...

..." pomiędzy wojskami niemieckimi i NSZ zaistniała sformalizowana współpraca nie tylko w dziedzinie wywiadowczej i rozpoznawczej , ale i operacyjnej "...

...." Na naszych ziemiach w zaden sposób nie uczestniczyły w niszczeniu srmii lub gospodarki niemieckiej. nie sposób więc mówić o wkładzie NSZ w klęskę okupanta w naszym regionie ...."

..."czlonkowie nie rekrutowali się spośród ludzi należących do wyróżniających się z punktu widzenia intelektu. Była to cecha , która odróżniała NSZ od formacji Armii Krajowej "....

..."Oddział Bartka został zlikwidowany w roku 1946"....

Cytaty te są nie tylko wstrząsające i oburzające dla każdego prawdziwego Polaka, ale przede wszystkim zawierają prymitywne UB-eckie fałszerstwa historyczne !!!

Nigdy i nigdzie na Podbeskidziu , nawet w Buczkowicach żaden oddział NSZ nie kolaborował z okupantami niemieckimi , natomiast wielu działaczy PPR i aktywistów bezpieki rekrutowało się z byłych Volksdeutschów( których nie brakowało również w Buczkowicach) .

Mój śp. ojciec Tadeusz odznaczony medalem za udział w wojnie obronnej w 1939 roku i krzyżem Armii Krajowej nigdy nie ujawnił swoich powiązań z NSZ i dlatego przeżył , natomiast wiele opowiadał mi zarówno o AK jak i NSZ . Henryk Flame był dla ojca autorytetem czasów okupacji, kiedy walczyli w tej samej organizacji AK !

Antysowietyzm nie był "chorobą" NSZ jak kłamie Józef Stec , lecz prawdą historyczną wynikającą z agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, wywózką milionów bezbronnych Polaków na Sybir i sowiecką zbrodnią ludobójstwa dokonaną w Katyniu , Charkowie Miednoje , Kozielsku i innych miejscach kaźni oficerów polskich.

Teoria dwóch wrogów wynikała ze współpracy Hitlera ze Stalinem od września 1939 roku do czerwca 1941 roku, kiedy oba te czerwone mocarstwa (socjalistyczne i narodowosocjalistyczne) grabiły Europę !

Armia Krajowa na Podbeskidziu była skuteczną formacja antyhitlerowską i przyczyniła się niewątpliwie do klęski III-ciej Rzeszy, a jednym z jej oddziałów dowodził własnie Henryk Flame ! Po rozwiązaniu AK wielu jej członków przeszło do NSZ i weszło m.in. w skład oddziału "Bartka", dlatego oskarżanie Henryka Flame i Narodowych Sił Zbrojnych na Podbeskidziu o kolaboracje z Niemcami hitlerowskimi jest kryminalnym pomówieniem, które powinno być scigane z urzędu jako przestępstwo przeciwko Narodowi Polskiemu !

Zadaje publicznie pytanie czy w Bielsku-Białej znajdzie się taki odważny prokurator , który postawi Józefa Steca w stan oskarżenia za oszczerstwa wobec NSZ i polskich patriotów walczących z UB i NKWD ???

Intryga o animozjach między AK i NSZ została misternie opracowana przez ideologów sowieckich aby rozbić od wewnątrz NSZ, którego trzon stanowili przecież byli żołnierze Armii Krajowej !

Pan Józef Stec próbuje odebrać godność partyzantów NSZ sugerując ich "znikomy intelekt", a ja się w tych okolicznościach ośmielam stwierdzić, że było inaczej, bo intelekt żołnierzy NSZ na pewno był wyższy od intelektu Józefa Steca, gdyż w przeciwnym razie nie wodziliby za nos najpotężniejszej Armii Czerwonej i jej kolaborantów przez ponad dwa lata .

Historyczna Defilada NSZ w Wiśle to był taki poziom patriotyzmu, który kompletnie przekracza poziom intelektu pana Steca !!!

Najbardziej podłym sformułowaniem Józefa Steca jest stwierdzenie : ..." Oddział Bartka został zlikwidowany"...

Zastanawiam się jak można nazwać potworną , podstępną zbrodnię bestialskiego wymordowania polskich patriotów z NSZ staroubeckim epitetem- likwidacja ???

Wielcy , Niezapomniani, Niedoceniani, Niepokonani Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych

Cześć Waszej Pamięci ! ! !

Rajmund Pollak

2010-03-14 | Dodaj komentarz
Krzysztof
2010-10-03 20:13:35
Szacunek,jestem zaskoczony ,że do tej pory nikt z Buczkowic nie pokusił się o parę zdań wyjaśnień.Nie tylko p.Stec jest w Buczkowicach od historii.Chłopcy od "BARTKA" to nawet po tylu latach temat tabu,ot cała Polska i jej losy.
Rajmund Pollak
2010-10-04 09:43:04
@ Krzysztof Jest Pan odważny ! Jedynie historycy i prokuratorzy IPN ścigają zbrodniarzy, którzy dokonali ludobójstwa na partyzantach NSZ ! Inicjowany z Moskwy zamach na IPN, jest sterowany przez dawnych UB-eków, SB i tych byłych funkcjonariuszy WSI, którzy chcieli wymazać z historii bohaterstwo żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych !
ydzgdg3hFRE
2014-06-02 15:23:39
petar domustchiev каСва:Zdraveite! Imam soentvbsa zemedelska zemia i iskam da vi popitam na 5 dka kolko PV panela mogat da se poberat,za da badat obslujvani i kolko 6te mi struva tova? Mojete li da mi izgotvite proekt i da mi kajete otpuska li se niakakva subsidia za napravata na saorajeniata ot EU ili ne? I kakva e tzenata kam dne6na data,na koiato darjavata kupuva el.energiata? Blagodaria vi!

To co dzieje się od 2008 roku w Banku PEKAO SA może niepokoić jego stałych klientów !!!

Przypomnę , że za 2008 rok PEKAO SA nie wypłaciło akcjonariuszom żadnej dywidendy mimo , że zyski były ogromne. Włoski udziałowiec dąży do osłabienia pozycji tego banku w Polsce, aby wartość akcji tego banku na tyle spadła na giełdzie, że polscy inwestorzy oraz Skarb Państwa zaczną wyprzedawać swoje walory , które za tanie pieniądze chcą nabyć własnie Włosi . W Warszawie już jednym z wiceprezesów PEKAO SA jest Włoch i w zasadzie to on rządzi całą strategią tego banku bez względu na to kto formalnie jest jego prezesem .

Zamknięcie placówki Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. przy ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej już wywołało odpływ klientów, a zatem zmniejszenie dochodów z marż pobieranych od zleceń giełdowych .

Mylą się ci analitycy giełdowi, którzy twierdzą , że likwidacja tejże placówki nie wpłynie na poziom walorów zdeponowanych w PEKAO S.A. i nie odstraszy potencjalnych nowych klientów od deponowania swoich oszczędności w tymże banku .

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że inwestorzy giełdowi , to nie są ludzie biedni i jeżeli zmusza się ich do wybrania innego domu maklerskiego , to przeniosą z PEKAO S.A.nie tylko cały swój portfel akcji ale również konta osobiste, bo płynność gry na giełdzie wymaga szybkiego przemieszczania środków z konta brokerskiego na konto ROR i odwrotnie !

Włoska polityka w banku PEKAO SA uderza nie tylko w inwestorów giełdowych , ale również w drobnych "ciułaczy" każdego grosza i właścicieli lokat terminowych .

Oto ostatnio zapadła decyzja aby inna placówka PEKAO SA została zamknięta w soboty. Zatem jedyna placówka PEKAO SA czynna w Bielsku- Białej w soboty będzie pracowała tylko od poniedziałku do piątku.

Na tym jednak nie kończą się błędy wiceprezesa ze słonecznej Italii !!! Największym błędem jest polityka niskiego oprocentowania lokat złotówkowych i wręcz beznadziejnego oprocentowania lokat dewizowych.

Jeśli ktoś ma odłożone Euro lub USD to w PEKAO SA otrzyma niemal trzy razy mniejsze oprocentowanie aniżeli w niektórych innych bankach ! Ciekawe, że dla przedsiębiorców ten sam bank oferuje pożyczki w Euro wcale nie taniej od innych banków .

Przypuszczam , że Włosi dążą do całkowitego przejęcia Banku PEKAO SA, dlatego wprowadzają zamieszanie .

Jeszcze jedna ciekawostka : główna placówka PEKAO SA przy ul. Stojałowskiego była czynna zawsze do godziny 18, natomiast w placówce PEKAO SA przy ul. Dmowskiego skrócono czas pracy do 17.oo !

Rajmund Pollak

2010-03-06 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 532962
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała